عنوان هفتگی کل هفته
Filimz | فیلیمز ۱. Solo: A Star Wars Story $83.3M $۸۳.۳M $۸۳.۳M ۱
Filimz | فیلیمز ۲. Deadpool 2 $207.4M $۴۲.۷M $۲۰۷.۴M ۲
Filimz | فیلیمز ۳. Avengers: Infinity War $621.7M $۱۶.۵M $۶۲۱.۷M ۵
Filimz | فیلیمز ۴. Book Club $31.8M $۹.۵M $۳۱.۸M ۲
Filimz | فیلیمز ۵. Life of the Party $39.1M $۵.۱M $۳۹.۱M ۳
Filimz | فیلیمز ۶. Breaking In $35.6M $۴.۱M $۳۵.۶M ۳
Filimz | فیلیمز ۷. Show Dogs $10.7M $۳.۱M $۱۰.۷M ۲
Filimz | فیلیمز ۸. Overboard $41.5M $۳.۰M $۴۱.۵M ۴
Filimz | فیلیمز ۹. A Quiet Place $180.0M $۲.۲M $۱۸۰.۰M ۸
Filimz | فیلیمز ۱۰. RBG $5.6M $۱.۱M $۵.۶M ۴

دیدگاهتان را بنویسید

*

code